Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż od dnia 13 maja 2020 r. przywraca standardowe godziny funkcjonowania poszczególnych kas biletowych WKD – Grodzisk Maz. Radońska, Podkowa Leśna Główna, Komorów, Pruszków, Warszawa Zachodnia WKD, Warszawa Ochota WKD.

Wyjątek stanowi kasa Warszawa Śródmieście WKD, która tymczasowo będzie czynna w godz. 6:00 – 21:00.