Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku z koniecznością wykonania kolejnego etapu dodatkowych robót w zakresie przebudowy sieci trakcyjnej w obrębie stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska wraz z przyległym szlakiem, w dniu 25.08.2023 (piątek) zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na linii WKD oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy, odmienny względem założonego dla okresu 17.07.2023-02.09.2023. Ruch pociągów na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska będzie całkowicie wstrzymany w piątek, 25.08.2023 od godz. 08:45 do godz. 18:45. Zamiast pociągów wyjadą pojazdy zastępczej komunikacji autobusowej na linii ZA1, natomiast w wybranych godzinach funkcjonująca obecnie linia ZA12 stanowiąca połączenie Podkowy Leśnej z Milanówkiem pojedzie zmienioną trasą.

Trasa zastępczej komunikacji autobusowej linii ZA1 z uwagi na trwające zamknięcie przejazdów kolejowo-drogowych w ciągu ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim (przystanek kolejowy Grodzisk Mazowiecki Piaskowa) oraz w ciągu ul. Kazimierzowskiej w Owczarni (przystanek kolejowy Kazimierówka) zostanie skierowana innymi ulicami niż zazwyczaj przy tego typu ograniczeniach. Autobusy pojadą przez ulice: Nadarzyńską, Królewską i Na Laski, natomiast w Milanówku zawrócą na rondzie u zbiegu ulic Kazimierzowskiej i Średniej ku ul. Królewskiej, którą przez Grudów i Turczynek dotrą do Podkowy Leśnej. W godz. 9:15-19:15 w zamian za wycofaną linię ZA1 z rejonu Podkowy Leśnej Zachodniej, zmienioną trasą pojadą autobusy linii ZA12, skierowane na tę okoliczność w obydwu kierunkach przez Żółwin, Owczarnię i osiedle Polesie do Grudowa.

Od soboty, 26.08.2023 (godz. 3:00) zostanie przywrócony rozkład jazdy pociągów ujednolicony dla wszystkich dni tygodnia, ustalony dla okresu 17.07.2023-02.09.2023. Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się ze zmienioną organizacją ruchu pociągów na linii WKD.

Tutaj znajduje się do pobrania rozkład jazdy pociągów WKD i ZKA ważny w dniu 25.08.2023 (piątek)

Tutaj znajdują się do pobrania tabliczki przystankowe z rozkładami jazdy zastępczej komunikacji autobusowej dla linii ZA1 ważnymi w dniu 25.08.2023 (piątek)

Tutaj znajdują się do pobrania tabliczki przystankowe z rozkładami jazdy zastępczej komunikacji autobusowej dla linii ZA12 ważnymi w dniu 25.08.2023 (piątek)

Wszystkie rozkłady jazdy zostały również zamieszczone w końcowej części artykułu.


ORGANIZACJA RUCHU POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

 1. W związku z rozbudową linii kolejowej na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska w dniu 25.08.2023 (piątek) zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu pociągów WKD:
  (a) Ruch pociągów na odcinku Grodzisk Mazowiecki Radońska – Podkowa Leśna Główna wstrzymany od godz. 8:45 do godz. 18:45; od godz. 8:45 zamknięcie ww. odcinka dla ruchu pociągów i przejęcie obsługi przez pojazdy zastępczej komunikacji autobusowej ZA1 na trasie Grodzisk Mazowiecki Radońska – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna (przesiadka na stacji Podkowa Leśna Główna); w związku z zamknięciem przejazdów kolejowo-drogowych w ciągu ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim (w okresie 16.08.2023-26.08.2023) oraz w ciągu ul. Kazimierzowskiej w Owczarni (w okresie 16.08.2023-01.09.2023) obowiązuje trasa zmieniona linii ZA1, z pominięciem podjazdu w bezpośrednie sąsiedztwo przystanków kolejowych WKD: Grodzisk Mazowiecki Piaskowa, Kazimierówka i Podkowa Leśna Zachodnia.
  (b) W związku z brakiem możliwości podjazdu linii ZA1 w bezpośrednie sąsiedztwo przystanków kolejowych WKD: Kazimierówka oraz Podkowa Leśna Zachodnia, w godz. 9:15-19:15 zmianie ulega trasa linii ZA12 obsługującej relację Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów. Autobusy w ww. porze zostaną skierowane w obydwu kierunkach przez Owczarnię i osiedle Polesie w Milanówku. W pozostałych porach dnia linia ZA12 będzie funkcjonować na dotychczasowych zasadach.
  (c) Organizacja ruchu pociągów na odcinku Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD w ww. dniu pozostaje bez zmian w stosunku do organizacji ruchu przyjętej dla okresu 17.07.2023-02.09.2023.
  (d) W dalszym ciągu zamknięta dla ruchu pociągów pozostaje linia kolejowa do Milanówka – obsługę połączeń na relacji Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów zapewnia linia ZA12.
 2. Na stacji Podkowa Leśna Główna zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy pomiędzy pociągami WKD oraz pojazdami ZKA realizującymi połączenia do Grodziska Mazowieckiego i Milanówka.
 3. Czas przesiadki na stacji Podkowa Leśna Główna, jak również wydłużony czas przejazdu ZKA nie wpływa na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu – zgodnie z „Tabelą opłat stosowaną w przypadku prac remontowych na linii WKD”, dostępną na stronie internetowej www.wkd.com.pl.
 4. Podróżni korzystający z ZKA zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż autobusem zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu. Długopisy dostępne będą u kierowcy autobusu.
 5. W pojazdach ZKA nie ma możliwości zakupu biletu WKD oraz przewozu roweru.

ZASADY ZWROTU BILETÓW WKD

 1. W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 24.08.2023 i ważnych na przejazdy w dniu 25.08.2023 i później:
  (a) całkowicie niewykorzystanych,
  (b) częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych
  bez potrącania odstępnego.
 2. Zwrotu biletów okresowych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonuje:
  (a) kasa biletowa – w przypadku biletów zakupionych w kasach lub automatach biletowych;
  (b) Biuro Obsługi Klienta w Warszawie – Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa (2 piętro); czynne od pn. do pt. w godz. 9:00-17:00, tel. 801 789 405, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych;
  (c) Centrum Obsługi Klienta, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel. 22 437 92 85 (8h w dni robocze od poniedziałku do piątku) – w przypadku biletów zakupionych w automatach mobilnych);
  (d) w przypadku biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej WKD należy złożyć pisemną reklamację na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; w treści reklamacji należy podać m.in. dane osobowe, datę i numer zakupionego biletu, ewentualnie dołączyć zdjęcie/skan biletu w celu zablokowania biletu w systemie.

LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW I STACJI WKD ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

Przystanek/stacja WKD

Odpowiadający przystanek autobusowy

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA WKD 02 – ul. Radońska (w pobliżu stacji WKD) – zatoczka wzdłuż muru cmentarza (linia ZA1)

GRODZISK MAZ. JORDANOWICE

Kierunek: Podkowa Leśna Główna:
GRODZISK MAZ. NADARZYŃSKA WKD 02 – ul. Nadarzyńska (przy WKD) – kierunek ulica Sienkiewicza (linia ZA1)

Kierunek: Grodzisk Maz. Radońska:
GRODZISK MAZ. KRÓLEWSKA / ORZESZKOWEJ 01 – ul. Królewska / ul. Orzeszkowej (linia ZA1)

GRODZISK MAZ. PIASKOWA

GRODZISK MAZ. WIOŚLARSKA 02 – ul. Nadarzyńska, kierunek ul. Sienkiewicza / przystanek dodatkowy dla przystanku WKD: Grodzisk Maz. Piaskowa (tylko w kierunku Podkowy Leśnej Głównej; linia ZA1)

GRODZISK MAZ. CHŁOPICKIEGO 01/02 – ul. Na Laski / ul. Chłopickiego (linia ZA1)

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA/PIASKOWA WKD 01,02 – ul. Okrężna / ul. Piaskowa (linia ZA1)

BRZÓZKI

MILANÓWEK PTASIA 01 – ul. Kazimierzowska / ul. Ptasia (za rondem przy ul. Średniej – linia ZA1)

KAZIMIERÓWKA

MILANÓWEK PTASIA 01 – ul. Kazimierzowska / ul. Ptasia (za rondem przy ul. Średniej – linia ZA1)

OWCZARNIA ŻÓŁWIŃSKA/KAZIMIERZOWSKA 01,02 – ul. Żółwińska / ul. Kazimierzowska (kierunek do Podkowy Leśnej Głównej oraz Milanówka Grudowa) – obowiązuje dla linii ZA12 tylko w godz. 9:15-19:15

PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA

OWCZARNIA ŻÓŁWIŃSKA/GRODZISKA 01,02 – ul. Żółwińska/ ul. Grodziska (kierunek do Podkowy Leśnej Głównej oraz Milanówka Grudowa) – obowiązuje dla linii ZA12 tylko w godz. 9:15-19:15

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

Podkowa Leśna – ul. Lotnicza (przy stacji WKD) – linia ZA1 i ZA12

MILANÓWEK GRUDÓW

MILANÓWEK GRUDÓW WKD 01,02 – ul. Królewska (przy WKD) – linia ZA1 i ZA12

POLESIE

MILANÓWEK TURCZYNEK 01,02 – ul. Królewska (linia ZA1 i ZA12 do godz. 9:15 i po godz. 19:15)

OWCZARNIA ANNY JAGIELLONKI 02 – ul. Władysława Łokietka / ul. Anny Jagiellonki (kierunek do Podkowy Leśnej Głównej oraz do Milanówka Grudowa) – obowiązuje dla linii ZA12  tylko w godz. 9:15-19:15

 


LOKALIZACJE PRZYSTANKÓW ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD ORAZ NAJBLIŻSZE PUNKTY UMOŻLIWIAJĄCE ZAKUP BILETÓW WKD

Przystanek zastępczej komunikacji autobusowej

Punkt biletowy

GRODZISK MAZ. RADOŃSKA

kasa biletowa zlokalizowana na parkingu przy wjeździe na teren siedziby WKD od strony ul. Radońskiej oraz automat biletowy przy sklepie spożywczym

GRODZISK MAZ. JORDANOWICE

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Jordanowice (peron nr 1 / kier. Warszawa)

GRODZISK MAZ. PIASKOWA

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Piaskowa (peron nr 1 / kier. Warszawa) oraz kiosk przy peronie

GRODZISK MAZ. OKRĘŻNA

automat biletowy na p.o. WKD Grodzisk Maz. Okrężna (peron nr 1 / kier. Warszawa) lub na p.o. WKD Grodzisk Maz. Piaskowa (peron nr 1 / kier. Warszawa)

BRZÓZKI

automat biletowy na p.o. WKD Brzózki (peron nr 1 / kier. Warszawa)

KAZIMIERÓWKA

automat biletowy na p.o. WKD Kazimierówka (peron nr 1 / kier. Warszawa)

PODKOWA LEŚNA ZACHODNIA

automat biletowy na p.o. WKD Podkowa Leśna Zachodnia (peron nr 1 / kier. Warszawa)

PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA

kasa biletowa zlokalizowana na stacji Podkowa Leśna Główna WKD oraz automat biletowy na peronie (peron nr 1 / kier. Warszawa)

MILANÓWEK GRUDÓW

automat biletowy na p.o. WKD Milanówek Grudów

POLESIE

automat biletowy na p.o. WKD Polesie

 


OKRES OBOWIĄZYWANIA SPECJALNEGO ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW WKD ORAZ ZASTĘPCZEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ WKD

Specjalny rozkład jazdy obowiązuje od nocy z dnia poprzedzającego określony datą dzień rozpoczęcia obowiązywania na określony datą dzień rozpoczęcia obowiązywania – godz. 3:00, do nocy z określonego datą dnia zakończenia obowiązywania na dzień następujący po określonym datą dniu zakończenia obowiązywania – godz. 3:00.


Tutaj znajduje się do pobrania rozkład jazdy pociągów WKD i ZKA ważny w dniu 25.08.2023 (piątek)

Tutaj znajdują się do pobrania tabliczki przystankowe z rozkładami jazdy zastępczej komunikacji autobusowej dla linii ZA1 ważnymi w dniu 25.08.2023 (piątek)

Tutaj znajdują się do pobrania tabliczki przystankowe z rozkładami jazdy zastępczej komunikacji autobusowej dla linii ZA12 ważnymi w dniu 25.08.2023 (piątek)


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej w okresie ograniczeń, w celu zaplanowania dogodnej podróży.

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu związane z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu serdecznie przepraszamy.