Podczas 15. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO odbyła się konferencja zamykająca kampanię „Kolejowe ABC” prowadzona przez Urząd Transportu Kolejowego. Warszawska Kolej Dojazdowa była jednym z przewoźników kolejowych zaproszonych do współpracy w ramach tego projektu.

W dniu 21 września 2023 r. podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO odbyło się uroczyste podsumowanie kampanii Kolejowe ABC II. W trakcie wydarzenia Ignacy Góra – Prezes UTK podsumował działania i podziękował za współpracę przewoźnikom pasażerskim, Fundacji Grupy PKP i służbom za wsparcie kampanii, szerzenie wartości oraz wzorców odpowiedniego zachowania się na obszarze kolejowym. Ze strony WKD podziękowania przyjmował: Michał Panfil – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny.

Serdecznie dziękuję za możliwość wsparcia kampanii Kolejowe ABC. Jestem przekonany, że nasze wspólne działania przyczyniły się do podniesienia wiedzy na temat bezpiecznych zachowań na terenie kolejowym wśród podróżnych i uczestników ruchu drogowego. Miło mi również poinformować Państwa, że Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przy współpracy z Fundacją Grupy PKP, w czerwcu tego roku, była współorganizatorem 15. edycji Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowo-Drogowych, z udziałem ministrów, Prezesa PKP S.A. oraz przedstawicieli 55 krajów. Zaproszenie WKD do współorganizowania tego przedsięwzięcia odebraliśmy jako docenienie wieloletnich działań naszej Spółki podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa - powiedział Michał Panfil, Prezes Zarządu WKD.

Realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego kampania Kolejowe ABC II dotarła do milionów odbiorców  w całej Polsce. Zrealizowany projekt był ogólnopolską kampanią informacyjno-edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa na terenie kolejowym skierowaną do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Działania w ramach projektu prowadzone były dwutorowo. Pierwszym rodzajem działań były zajęcia edukacyjne realizowane w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie całej Polski. Drugim rodzajem działań była informacyjno-edukacyjna kampania medialna na rzecz poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa pasażerów. Urząd Transportu Kolejowego realizuje kampanię pn. „Kolejowe ABC” od 1.01.2017 r.