Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że Rada Nadzorcza WKD na posiedzeniu w dniu 03.11.2023 podjęła decyzję w sprawie zmian w Zarządzie spółki. Ze składu Zarządu spółki WKD z dniem 03.11.2023 odwołana została Jolanta Dałek, pełniąca dotychczas funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych.

Nowy skład Zarządu spółki WKD od dnia 03.11.2023 jest następujący:

  • Michał Panfil – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
  • Tomasz Tretter – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych