AKTUALIZACJA Z DNIA 31.12.2023

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z przyczyn technicznych przerwa serwisowa w dostępie do usługi nowego rozkładu jazdy prezentowanego na tablicach SIP ulegnie wydłużeniu do dnia 02.01.2024 (wtorek). Uprzejmie prosimy o sprawdzanie odjazdów pociągów w plakatowych rozkładach jazdy zamieszczonych w gablotach informacyjnych oraz w wiatach przystankowych. Podgląd na aktualną lokalizację pociągów WKD dla poszczególnych kierunków jest również dostępny na stronie startowej witryny internetowej WKD.

Za wszelkie utrudnienia w dostępie do usługi systemu informacji pasażerskiej za pośrednictwem peronowych wyświetlaczy LCD na linii WKD serdecznie przepraszamy.


AKTUALIZACJA Z DNIA 30.12.2023

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że po zakończeniu w dniu 29.12.2023 prac związanych z aktualizacją oprogramowania zarządzającego systemem informacji pasażerskiej na całej linii WKD, wystąpił błąd w funkcjonowaniu aplikacji pobierającej i odczytującej dane dla nowo wprowadzanego rozkładu jazdy pociągów, którego ważność rozpoczęła się od godz. 3:00 dnia 30.12.2023 (sobota). Funkcjonowanie aplikacji zostało poprawione, jednak odjazdy pociągów według nowego rozkładu jazdy będą wyświetlane na tablicach LCD zlokalizowanych na peronach począwszy od niedzieli, 31.12.2023. Do tego czasu obowiązywać będzie przerwa serwisowa w dostępie do usługi rozkładu jazdy prezentowanego na tablicach SIP. Uprzejmie prosimy o sprawdzanie odjazdów pociągów w plakatowych rozkładach jazdy zamieszczonych w gablotach informacyjnych oraz w wiatach przystankowych. Podgląd na aktualną lokalizację pociągów WKD dla poszczególnych kierunków jest również dostępny na stronie startowej witryny internetowej WKD.

Za wszelkie utrudnienia w dostępie do usługi systemu informacji pasażerskiej za pośrednictwem peronowych wyświetlaczy LCD na linii WKD serdecznie przepraszamy.


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że rozpoczęły się prace związane z finalizacją rozbudowy systemu informacji pasażerskiej o dodatkowe tablice LCD zainstalowane na przebudowanym szlaku linii kolejowej WKD od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego. Nowo dostarczone tablice są urządzeniami nowszej generacji, o większych wymiarach i usprawnionej obsłudze serwisowej w stosunku do dotychczas eksploatowanych od 2016 roku. Wraz z dostawą nowych tablic podjęte zostały działania związane z aktualizacją oprogramowania zarządzającego systemem informacji pasażerskiej na całej linii WKD - od Grodziska Mazowieckiego i Milanówka po Warszawę.

W związku z powyższym w ramach integracji sposobu zarządzania wyświetlanymi na tablicach treściami do czasu zakończenia prac mogą występować na części urządzeń zainstalowanych wzdłuż całej linii WKD utrudnienia w dostępie do określonych informacji, w tym odstępstwa od dotychczas prezentowanego układu danych (obejmujące m.in. wielkość i krój znaków, wysokość wierszy, opis kolumn). Docelowo w ramach finalizowanej integracji zostanie zapewniony układ zbliżony do uprzednio stosowanego. Wszystkie prace według założonego harmonogramu powinny zostać zakończone w terminie do dnia 29.12.2023 (piątek).

Za wszelkie utrudnienia w dostępie do usługi systemu informacji pasażerskiej za pośrednictwem peronowych wyświetlaczy LCD na linii WKD serdecznie przepraszamy.