Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w dniu 19 stycznia 2024 roku (piątek) podczas spotkania pomiędzy Zarządem spółki WKD a Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych w Polsce porozumienie nie zostało osiągnięte. Niestety Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych odrzucił kolejną propozycję Zarządu WKD, obejmującą podwyżkę w wysokości 500 zł brutto/os. w uposażeniu zasadniczym  już od dnia 1 lutego 2024 roku i ponownie podtrzymał swoje żądania wprowadzenia podwyżki w kwocie 800 zł brutto/os. W związku z tym ZZMK podjął decyzję o dalszym prowadzeniu strajku generalnego, w ramach którego wszystkie pociągi planowane w rozkładzie jazdy pociągów, w godzinach 6:00-8:00 oraz 15:00-17:00 w dni robocze zostaną zatrzymane na najbliższej stacji/przystanku osobowym.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w związku ze znacznymi utrudnieniami dla pasażerów WKD wywołanymi przez strajk maszynistów WKD, w celu załagodzenia sporu i doprowadzenia do osiągnięcia porozumienia, Zarząd spółki WKD zaprosił przedstawicieli Związku Zawodowego Maszynistów na spotkanie, które odbyło się dzisiaj w siedzibie spółki. Niestety Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych odrzucił kolejną propozycję dotyczącą wprowadzenia podwyżki w wysokości 500 zł brutto/os. w uposażeniu zasadniczym od dnia 1 lutego 2024 roku, przedłożoną dzisiaj przez Zarząd spółki WKD i podtrzymał swoje żądania wprowadzenia podwyżki w kwocie 800 zł brutto/os.

Zaproponowana przez Zarząd WKD podwyżka wynagrodzeń „w uposażeniu zasadniczym” oznacza, że po doliczeniu wartości pochodnych wynagrodzenia maszynisty WKD ostatecznie przekłada się ona na wzrost jego wynagrodzenia miesięcznego o co najmniej 1.000 zł brutto od dnia 1 lutego 2024 roku. Po wprowadzeniu podwyżki zaproponowanej dzisiaj przez Zarząd spółki WKD średnie wynagrodzenie maszynistów WKD kształtowałoby się od dnia 1 lutego 2024 roku na poziomie ponad 11.000 zł brutto.

Zarząd spółki WKD pozostaje otwarty na dalsze rozmowy ze Związkiem Zawodowym Maszynistów w celu załagodzenia sporu i doprowadzenia do osiągnięcia porozumienia, jednakże biorąc pod uwagę aktualną trudną sytuację finansową przedsiębiorstwa pragnie podkreślić, że na uruchomienie podwyżki wynagrodzeń w zaproponowanym wariancie nie posiada dostępnych środków finansowych.