Bilet weekendowy miesięczny bezimienny uprawnia do dowolnej liczby przejazdów między wszystkimi stacjami odcinka, na który został wydany w ciągu kolejno następujących po sobie weekendów (sobota, niedziela) oraz we wszystkie dni świąteczne, w okresie obowiązywania biletu (miesiąca).

Bilet weekendowy wydaje się tylko na przejazdy "tam i z powrotem".

Za odległość w kmceny biletów
do 5 37,00 zł
6-10 48,00 zł
11-15 56,00 zł
16-20 66,00 zł
21-33 86,00 zł

Biletu nie można foliować, wymieniać na bilet ważny na przejazdy w innej relacji albo w pociągach innego przewoźnika, ani też przedłużać terminu jego ważności.

Bilety miesięczne weekendowe bezimienne można nabyć w:

kasie biletowej WKD
kasie biletowej WKD
automacie biletowym WKD
automacie biletowym WKD