Bilet odcinkowy bezimienny uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów między wszystkimi stacjami odcinka, na który został wydany. Bilet może być wydany tylko na przejazdy „tam i z powrotem”.
Bilety wydaje się na przejazdy we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy.

Wydaje się następujące rodzaje biletów odcinkowych bezimiennych:

  1. miesięczne - wg taryfy normalnej
  2. kwartalne - wg taryfy normalnej.

Bilety okresowe bezimienne można nabyć w:

kasie biletowej WKD
kasie biletowej WKD
automacie biletowym WKD
automacie biletowym WKD