Bilet Michałowiczanina okresowy miesięczny/kwartalny uprawnia do nieograniczonej ilości przejazdów w obrębie relacji na nim wskazanej;

Bilet może nabyć każda osoba będąca mieszkańcem Gminy Michałowice;

Dokumentem uprawniającym do nabycia biletu okresowego dla mieszkańca Gminy Michałowice jest Karta Mieszkańca Gminy Michałowice oraz dodatkowo odpowiedni dokument legitymacji szkolnej, legitymacji studenckiej, dowód osobisty pozwalający określić wiek podróżnego;

Bilety wydaje się na przejazd „tam” oraz „tam i z powrotem";

Opłaty za bilety okresowe wynoszą:

1. Bilet okresowy miesięczny:

Za odległość w km na przejazd tam i z powrotem na przejazd w jedną stronę
Cena brutto Cena brutto
do 5 69,00 34,50
6-10 106,00 53,00
11-15 118,00 59,00
16-20 155,00 77,50
21-33 208,00 104,00

2. Bilet okresowy kwartalny:

Za
odległość w km
na przejazd tam i z powrotem na przejazd w jedną stronę
Cena
brutto
Cena
brutto
do 5 182,00 91,00
6-10 274,00 137,00
11-15 309,00 154,50
16-20 398,00 199,00
21-33 531,00 265,50

Bilety można nabyć w:

kasie biletowej WKD
kasie biletowej WKD
automacie biletowym WKD
automacie biletowym WKD
przez stronę www
przez stronę www