Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż do dnia 31.12.2025 r. przedłużone zostało honorowanie biletów sieciowych PKP Intercity S.A. w pociągach WKD.

W pociągach WKD honorowane są n/w Karty IC ( wg taryfy normalnej lub z ulgą 50%), tj.:

- Karta Intercity roczna (złota karta),

- Karta Intercity półroczna (srebrna karta),

- Karta Intercity kwartalna (niebieska karta),

- Karta Intercity miesięczna (zielona karta).