Parkowanie pojazdów na parkingach niedozorowanych przy stacjach/przystankach WKD

Przy niektórych stacjach/przystankach WKD zlokalizowane są niedozorowane parkingi, umożliwiające ewentualne pozostawienie pojazdu przed planowaną podróżą, wg zasad obowiązujących na tych parkingach.