UlgaOpis
45%
 1. bilet miejski dla mieszkańca Gminy Grodzisk Mazowiecki, który posiada Grodziską Kartę Mieszkańca. Uprawnia do jednorazowego przejazdu pociągami WKD w tzw. „strefie miejskiej” znajdującej się w obrębie Gminy Grodzisk Mazowiecki ograniczonej stacjami Grodzisk Maz. Radońska, Grodzisk Maz. Jordanowice, Grodzisk Maz. Piaskowa  i Grodzisk Maz. Okrężna
 2. bilet miejski dla mieszkańca miasta Pruszkowa, który posiada Pruszkowską Kartę Mieszkańca. Uprawnia do jednorazowego przejazdu pociągami WKD w tzw. ,,strefie miejskiej'' znajdującej się w obrębie miasta Pruszkowa, ograniczonego stacjami: Pruszków WKD, Tworki i Malichy
50%
 1. osoby, które ukończyły 60 lat. Ulga ma zastosowanie przy przejazdach pociągami WKD w dni robocze od poniedziałku do piątku  oraz w soboty, niedziele i święta przez 24 godziny na dobę (bez ograniczeń). Ulgę stosuje się na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek seniora - na podstawie biletów jednorazowych i okresowych.
 2. pracownicy sfery budżetowej, którym pracodawca wykupił od przewoźnika uprawnienia do ulgi, tj. posiadaczom legitymacji wg wzoru nr H-1096
 3. osoby korzystające z "przejazdów rodzinnych" (w okresie wakacji letnich i ferii zimowych) - na podstawie biletów jednorazowych
 4. przejazdy grupowe - na podstawie biletów jednorazowych
85% dla grup zorganizowanych przez placówki uprzywilejowane, tj. szkoły specjalne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej itp. do których uczęszczają lub w których przebywają osoby dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne – na podstawie biletów jednorazowych

,,SENIOR 65+'',
,,DZIECI I MŁODZIEŻ'' MIASTA PODKOWA
LEŚNA

 1. osoby, które ukończyły 65 lat i są mieszkańcami miasta Podkowa Leśna - uprawnieniem do nabycia biletu jest Karta Mieszkańca miasta Podkowa Leśna
 2. dzieci i młodzież (ucząca się do 26 roku życia) miasta Podkowa Leśna - uprawnieniem do nabycia biletu jest Karta Mieszkańca miasta Podkowa Leśna
Bilet uprawnia do jednorazowego przejazdu linią WKD w tzw. strefie miejskiej znajdującej się w obrębie miasta Podkowa Leśna ograniczonej stacjami: Podkowa Leśna Zachodnia - Podkowa Leśna Główna - Podkowa Leśna Wschodnia.
Michałowiczanin
  1. Bilet jednorazowy Michałowiczanina może nabyć n/w mieszkaniec Gminy Michałowice posiadający Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice:
 • każdy mieszkaniec – Bilet Michałowiczanina normalny
 • mieszkaniec będący uczniem lub studentem do ukończenia 26 roku życia – Bilet Michalowiczanina Uczeń/Student
 • mieszkaniec powyżej 65 roku życia – Bilet Michałowiczanina Senior 65+

Bilet Michałowiczanina jednorazowy uprawnia do jednorazowego przejazdu linią WKD ograniczonej stacjami: Nowa Wieś Warszawska – Komorów – Pruszków – Tworki – Malichy – Reguły – Michałowice – Opacz – Warszawa Saloema. Bilet ważny jest w dwóch strefach czasowych, tj. do 12 minut oraz do 19 minut licząc od momentu skasowania w danym pociągu.

 1. Bilet Michałowiczanina okresowy miesięczny/kwartalny wg taryfy normalnej uprawnia do nieograniczonej ilości przejazdów w obrębie relacji na nim wskazanej. Dokumentem uprawniającym do nabycia biletu okresowego dla mieszkańca Gminy Michałowice jest Karta Mieszkańca Gminy Michałowice.