Ulga 50% - obowiązująca w 2024 r.

Kto może skorzystać z ulgi 50%

Pracownicy jednostek sfery budżetowej[1], którym pracodawca – na podstawie umowy zawartej z pasażerskimi przewoźnikami kolejowymi wykupił ulgową usługę transportową z ulgą 50% (UUT-50) na rok 2024.

Z kim  można się kontaktować w sprawie wykupu ulgi 50%

Z Zespołem Sprzedaży Produktów Specjalnych „PKP Intercity” S.A. – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jaki dokument uprawnia do ulgi 50%

Uprawnienia do korzystania z ulgi 50% poświadcza ważna legitymacja, wg wzoru H-1096, wydana na rok 2024.

Gdzie możesz skorzystać z ulgi 50% 

Przewoźnik

Strona internetowa

Zakres ważności oferty

klasa

pociągi

rodzaje biletów z ulgą 50%[2]

Arriva RP sp. z o.o.

 

arriva.pl

2

osobowe

·  jednorazowe

·  odcinkowe imienne (tygodniowe, miesięczne, kwartalne)

(z wyłączeniem: pociągów objętych taryfą specjalną oraz wg niektórych ofert pozataryfowych i specjalnych)

Koleje Dolnośląskie S.A.

kolejedolnoslaskie.pl

2

osobowe

·  jednorazowe

·  tygodniowe odcinkowe imienne

·  miesięczne odcinkowe imienne

·  miesięczne sieciowe imienne

(z wyłączeniem pociągów „KD Premium”, w tym połączenia „Pociąg do Kultury” oraz pociągów specjalnych „KD Specjal”)

Koleje Małopolskie” sp. z o.o.

kolejemalopolskie.com.pl

2

osobowe

·  odcinkowe miesięczne imienne

„Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o.

mazowieckie.com.pl

2

osobowe

·  jednorazowe

·  strefowe czasowe KM

·  okresowe imienne, uprawniające do wielokrotnych przejazdów:

̵  strefowe KM (miesięczne, kwartalne)

̵  odcinkowe (tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne)

̵  sieciowe KM (dobowe KM, 3-dniowe KM, miesięczne, kwartalne, roczne)

(z wyłączeniem opłat za bilety jednorazowe i okresowe wg ofert/taryf specjalnych, podanych do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty dla przejazdów pociągami KM)

Koleje Śląskie sp. z o.o.

kolejeslaskie.pl

2

osobowe

·  jednorazowe

·  okresowe odcinkowe (miesięczne, kwartalne)

Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.

 

koleje-wielkopolskie.com.pl

2

osobowe

·  jednorazowe

·  okresowe odcinkowe imienne (tygodniowe, miesięczne, kwartalne)

·  sieciowe miesięczne imienne

"Łódzka Kolej Aglomeracyjna" sp. z o.o.

 

lka.lodzkie.pl

2

ŁKA, ŁKA Sprinter

·  jednorazowe

·  strefowe czasowe

·  strefowe okresowe imienne (miesięczne, kwartalne)

·  odcinkowe imienne (tygodniowe, miesięczne, kwartalne)

„PKP Intercity” S.A.

 

intercity.pl

 1 i 2

TLK, IC, EIC, EIP

·  jednorazowe

·  odcinkowe imienne (tygodniowe, miesięczne, kwartalne)

·  Karty Intercity imienne (miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne)

·  Karty Intercity na okaziciela (półroczne, roczne)

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

skm.pkp.pl

2

osobowe

·  jednorazowe

·  odcinkowe imienne (tygodniowe, miesięczne)

POLREGIO S.A.

 

polregio.pl

2

REGIO, interREGIO, superREGIO

·  jednorazowe

·  odcinkowe imienne (tygodniowe, miesięczne, kwartalne)

·  sieciowe imienne (miesięczne)

(z wyłączeniem Taryfy RAZEM oraz niektórych ofert pozataryfowych i specjalnych)

 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o

 

wkd.com.pl

2

osobowe

·  jednorazowe strefowe czasowe

·  okresowe odcinkowe imienne (tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne)

 

[1] Należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej w stosunku do żołnierzy zawodowych

[2] Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach korzystania z tej ulgi zamieszczone są w przepisach, które obowiązują u danego przewoźnika