Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. podejmuje wiele działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na linii WKD ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa podróżnych na przystankach i stacjach linii WKD oraz podczas podróżowania.

Działania, o których mowa to m.in. monitoring na stacjach i w pociągach. WKD m.in. przy współpracy lokalnych samorządów zainstalowała na niektórych przystankach osobowych kamery, przekazują obraz do centrów obsługi monitoringu w siedzibach Straży Miejskiej w Milanówku i Pruszkowie. Instalowane, wysokiej jakości kamery , zapewniają odpowiednią jakość obrazu, oraz pozwalają na podjęcie szybkiej reakcji w przypadku wykrytych nieprawidłowości. Kamery podłączone do miejskiego systemu monitoringu znacznie zwiększają poziom bezpieczeństwa monitorowanych obszarów. Spółka kładzie duży nacisk na współpracę z miejscowymi jednostkami Straży Miejskiej oraz Policji.

Od 2016 r. monitoringiem wizyjnym CCTV objęte zostały wszystkie perony WKD.

Oprócz monitoringu nad bezpieczeństwem podróżnych czuwa renomowana firma ochroniarska, patrolująca stacje i przystanki WKD.

W przypadku zagrożenia, prosimy dzwonić pod numer telefonu agencji ochrony "ZUBRZYCKI":

22 654 18 28

Telefony alarmowe, pod które należy dzwonić w razie zagrożenia:

 • Policja - 997
 • Straż Pożarna - 998
 • Pogotowie Ratunkowe - 999
 • Straż Miejska - 986
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - (22) 695 61 68 do 69, (22) 595 13 00
 • Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy – 19656 z telefonu komórkowego, (22) 443 01 12, (22) 443 03 00
 • Numer alarmowy z telefonu komórkowego - 112

Przejazdy kolejowe

Na linii WKD zlokalizowanych jest 28 przystanków pasażerskich wyposażonych w perony, wiaty i oświetlenie oraz 45 przejazdów kategorii B,C,D,E i F.

Przejazdy kolejowe kat. B - przejazdy strzeżone, wyposażony w półrogatki:

1. Kanie, ul. Piłsudskiego
2. Otrębusy, ul. Natalińska
3. Otrębusy, ul. Przejazdowa
4. Grodzisk Maz., ul. Piaskowa

Przejazdy kolejowe kat. C - wyposażone w sygnalizatory ostrzegawcze:

1. Owczarnia, ul. Żółwińska
2. Milanówek, ul.Średnia
3. Brzózki, ul. Łąkowa
4. Kady, ul. Środkowa

Przejazdy kolejowe kat. D - pozbawione urządzeń ostrzegawczych, oznaczone jedynie znakami drogowymi:

1. Warszawa Reduta Ordona, ul. Mszczonowska
2. Warszawa salomea, ul. Jutrzenki
3. Opacz, ul. Ryżowa
4. Michałowice, ul. Jesionowa
5. Reguły, ul. Regulska
6. Malichy, ul. Dolna
7. Tworki, ul. Sadowa
8. Tworki Szpital, ul. Powstańców
9. Komorów, ul. Dąbrowskiej
10. Granica, ul. Pruszkowska
11. Nowa Wieś, ul. Główna
12. Podkowa Leśna, ul. Królicza
13. Podkowa Leśna, ul. Jana Pawła
14. Podkowa Leśna, ul. Parkowa
15. Owczarnia, ul. Kazimierzowska
16. Grodzisk Maz., ul. Okrężna
17. Grodzisk Maz., ul. Nadarzyńska
18. Grodzisk Maz., ul. Stefana Batorego
19. Owczarnia, ul. Owczarska
20. Milanówek, ul. Brwinowska
21. Milanówek, ul. Wiatraczna
22. Milanówek, ul. Nadarzyńska
23. Pruszków, ul. Sienkiewicza
24. Pruszków, ul. Stalowa
25. Pruszków, ul. Powstańców
26. Pruszków, ul. Wojska Polskiego
27. Pruszków, ul. 2-go Sierpnia
28. Pruszków, ul. Komorowska
29. Komorów, ul. Kolejowa

Przejazdy kolejowe kat. E - przejścia dla pieszych:

1. Pruszków, ul. Kraszewskiego
2. Pruszków, ul. Sienkiewicza
3. Pruszków, ul. Powstańców
4. Pruszków, Chodnik osiedlowy
5. Pruszków, Chodnik osiedlowy

Sposoby unikania zagrożeń i zasady postępowania w przypadku ich wystąpienia.

WKD prowadzi szereg wspomnianych już działań prewencyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Aby jednak uniknąć zagrożenia, należy zwracać uwagę na to, co dzieje się wokół nas. Dotyczy to przede wszystkim miejsc publicznych, m.in. środków komunikacji publicznej, peronów itp. Po atakach terrorystycznych, jakie miały miejsce na całym świecie, powinniśmy mieć wzmożoną czujność i zwracać uwagę na nietypowe zachowania, sytuacje, podejrzane - zostawione bez opieki pakunki itp. oraz w odpowiedni sposób reagować na nie, informując odpowiednie służby. Nasze zachowanie (zwracanie uwagi na to, co się dzieje wokół nas) może zapobiec wielu różnym groźnym konsekwencjom. Ogólne zasady postępowania w sytuacji zagrożenia.


Zachowanie szczególnej ostrożności i natychmiastowego reagowania na wszelkie sygnały mogące świadczyć o zagrożeniach.

 Co może być sygnałem ostrzegającym o niebezpieczeństwie?

 • Rzucające się w oczy nietypowe zachowanie osób
 • Pozostawione bez opieki bagaże i inne przedmioty (paczki, torby, pakunki)
 • Samochody, a zwłaszcza furgonetki, parkujące w pobliżu dworców, stacji postojowych
 • Przesyłki kurierskie przekazywane kierownikom pociągów
 • Nieznane pracownikom osoby przebywające na terenie kolejowym poza miejscami ogólnie dostępnymi (stacje postojowe)
 • Osoby przebywające w pobliżu przesyłek z materiałami niebezpiecznymi
 • Osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku

Jak się zachować:

 • Nie dotykaj podejrzanych przedmiotów pozostawionych bez opieki.
 • Powiadom stosowne służby (policję, straż miejską, administratora obiektu).
 • Jeżeli dojdzie do akcji ewakuacyjnej lub ratowniczej, zastosuj się do poleceń osób kierujących operacją.
 • Zachowaj spokój i bezpiecznie, bez paniki opuść niebezpieczną strefę.
 • Nie udawaj bohatera. Reagowanie pozostaw profesjonalistom (policji,straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu).

Jak postępować w sytuacji zagrożenia atakiem bombowym:

 • Jeżeli wiesz o podłożeniu ładunku wybuchowego lub znalazłeś przedmiot niewiadomego pochodzenia i podejrzewasz, że może to być bomba lub inne niebezpieczne urządzenie, powinieneś to natychmiast zgłosić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na tym terenie. Może to być najbliższa jednostka policji, straży miejskiej lub administrator obiektu.

Jak postępować w przypadku skażeń biologicznych i chemicznych:

 • Sygnał alarmu o skażeniach środkami chemicznymi lub biologicznymi nadawany jest za pomocą syren (przez 3 minuty przerywany dźwięk - 10 sekund głos syreny, 25 sekund przerwy, 10 sekund syrena, 15 sekund przerwy...). Odgłos syren może być transmitowany za pośrednictwem radia, telewizji i radiowęzłów lub pojazdów wyposażonych w megafony. Jeżeli posiadasz ubranie ochronne i maskę przeciwgazową, niezwłocznie należy ich użyć. Jeżeli natomiast nie posiadasz odzieży ochronnej, oddal się natychmiast w kierunku przeciwnym od przewidywanego żródła skażenia.

Jak postępować w przypadku znalezienia się w grupie zakładników:

 • Pamiętaj, że napastnicy kontrolują sytuację - rób, co ci każą. Nie graj bohatera i nie stawiaj oporu. Dyskutowanie z napastnikami lub bunt mogą tylko pogorszyć sytuację. Twoim zadaniem powinno być przetrwanie. Czekaj na akcję wyspecjalizowanej jednostki ratowniczej.

Jak postępować w trakcie operacji antyterrorystycznej:

 • Staraj się uspokoić, akcja zawsze wywołuje zamieszanie i panikę, ludzie są w szoku. Nie uciekaj z obiektu, dopóki nie zostanie wydany rozkaz wyjścia, gdyż możesz zostać wzięty za terrorystę. W chwili wyzwolenia wychodź jak najszybciej, nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, gdyż zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru.

 Sposoby powiadamiania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na obszarze kolejowym WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. dba, żeby na bieżąco były kontrolowane, uzupełniane i uaktualnia informacje, ogłoszenia oraz komunikaty na stacjach i peronach, a w szczególności kontroluje wyposażenie gablot informacyjnych mających istotne znaczenie dla zapewniania bezpieczeństwa. W gablotach zamieszczane są wszelkie informacje dla podróżnego, a przede wszystkim informacje o numerach telefonów i adresy służb, do których należy się zwrócić w przypadku powstania ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa.

Jak powinni postępować pracownicy WKD po zauważeniu niebezpiecznego zdarzenia lub po otrzymaniu informacji od pasażera?

 Po zauważeniu podejrzanego zdarzenia lub po otrzymaniu informacji od pasażera lub innej osoby, pracownik Spółki powinien niezwłocznie powiadomić dyżurnego ruchu w Komorowie, dyspozyturę w Grodzisku Maz., agentów ochrony lub maszynistę WKD. W przypadku konieczności podjęcia natychmiastowej interwencji, w celu uniknięcia zbędnej zwłoki, należy bezpośrednio powiadomić funkcjonariuszy policji lub agencję ochrony „ZUBRZYCKI”.

Zabrania się przyjmowania jakichkolwiek przesyłek oprócz wewnętrznej korespondencji służbowej. Przyjęcie przesyłek innych (z zewnątrz) jest możliwe tylko na podstawie wcześniejszej informacji od naczelników wydziałów lub dyspozytora. O pozostałych przesyłkach, których zawartości nie można określić, należy powiadomić policję. Pracownicy firmy sprzątającej w przypadku zauważenia takiej przesyłki w wagonie powiadamiają maszynistę lub dyspozytora.

W sytuacjach wątpliwych, o ile istnieje możliwość łączności należy powiadomić zwierzchnika służbowego lub dyspozytora WKD i dalej postępować wg jego zaleceń.