Informacja o przystanku:

  • Perony w obu kierunkach wyposażone w pochylnie.
  • Perony wyposażone w ścieżki prowadzące do podstawowych elementów infrastruktury peronowej.