W ramach systemu informacji pasażerskiej WKD-SIP na wszystkich peronach stacji i przystanków osobowych znajdują się konstrukcje wsporcze dla tablic informacyjnych LCD. Na każdej konstrukcji wsporczej znajduje się panel z przyciskami INFO oraz SOS (oznaczonymi dodatkowo w języku Braille’a).

Przycisk INFO uruchamia moduł informacji głosowej, odczytującej aktualnie prezentowany tekst na tablicy informacyjnej w zakresie prognozowanych kolejnych odjazdów pociągów. Przycisk SOS umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia głosowego z centrum dyspozytorskim w sytuacji alarmowej i wymagającej pomocy.

 

TABLICA SYSTEMU INFORMACJI PASAŻERSKIEJ
TABLICA SYSTEMU INFORMACJI PASAŻERSKIEJ
PANEL Z PRZYCISKAMI SOS I INFO
PANEL Z PRZYCISKAMI SOS I INFO