Najczęściej zadawane pytania

Zabrania się palenia tytoniu na terenie przystanków WKD, zgodnie z 1, ust. 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych (Dz.U.2004r., nr 264, poz. 2637)

Zwiń

W przypadku otrzymania wezwania do zapłaty ewentualne reklamacje w przedmiotowej sprawie mogą być składane poprzez wypełnienie „Formularza do zgłaszania reklamacji, skargi i wniosku” lub złożenie odrębnego pisma korespondencyjnie, osobiście bądź drogą internetową (po powołaniu się na numer wezwania) dołączając kserokopię biletu okresowego oraz dowód wniesienia opłaty manipulacyjnej w kwocie 10,00 zł na wskazane w wezwaniu konto. Nie podlegają reklamacji wezwania sporządzone z powodu nie okazania w pociągu biletu odcinkowego bezimiennego.

Dot. wezwań do zapłaty 


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Kancelaria Główna
czynna poniedziałek – piątek w godz. 07:00 - 15:00;
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zwiń

"Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej" (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 117) ustala wysokość opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.


Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego w następujący sposób:

 • za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu biletu, jako 50-krotność tej ceny, czyli 50 x 4,10 = 205,00 zł,
 • za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu (brak w momencie kontroli biletów legitymacji szkolnej, studenckiej, brak przedłużenia terminu ważności legitymacji, brak stosownych zaświadczeń), jako 40-krotność tej ceny, czyli 40 x 4,10 = 164,00 zł,
 • za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, jako 20-krotność tej ceny, czyli 20 x 4,10 = 82,00 zł,
 • za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania pociągu WKD bez uzasadnionej przyczyny (np. oczekiwanie na funkcjonariuszy Policji w celu ustalenia danych osobowych) jako 150-krotność tej ceny, czyli 150 x 4,10 = 615,00 zł.

Wysokość opłaty dodatkowej ulega zmniejszeniu, jeżeli opłaty wnosi się w ciągu 7 lub 30 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

Zwiń

Rower (wózek dziecięcy) powinien być przewożony pod nadzorem podróżnego. Rower (wózek dziecięcy) nie może przeszkadzać podróżnym i powodować uszkodzeń lub zanieczyszczeń wagonu.


Na przewóz roweru / wózka dziecięcego pod opieką podróżnego wydaje się:

 • bilet jednorazowy wg taryfy normalnej na odpowiednią strefę czasową rozkładowego czasu przejazdu pociągu;
 • bilet miesięczny z ważnością na całą linię WKD, w cenie 51,50 zł.

Nie dotyczy wózków dziecięcych potrzebnych w podróży dzieciom do 4 lat, przewożonych na podstawie biletów z ulgą ustawową 100%, które przewozi się bezpłatnie.

W weekendy (tj. soboty i niedziele) oraz święta (dni ustawowo wolne od pracy) pasażer posiadający ważny bilet na przejazd pociągiem WKD, może przewieźć jeden rower, bez konieczności zakupu biletu na przewóz roweru.

Zwiń

W przypadku otrzymania wezwania do zapłaty, ewentualne reklamacje w przedmiotowej sprawie mogą być składane poprzez wypełnienie „Formularza do zgłaszania reklamacji, skargi i wniosku” lub złożenie odrębnego pisma korespondencyjnie, osobiście bądź drogą internetową (po powołaniu się na numer wezwania), dołączając uwierzytelnioną (w szkole, na uczelni) kserokopię dokumentu lub biletu oraz dowód wniesienia opłaty manipulacyjnej w kwocie 10,00 zł na wskazane w wezwaniu konto. Nie podlegają reklamacji wezwania sporządzone z powodu nie okazania w pociągu biletu odcinkowego bezimiennego.

Dot. wezwań do zapłaty
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 23
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Kancelaria Główna
czynna poniedziałek – piątek w godz. 07:00 - 15:00;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

Zwiń
W w/w przypadkach należy złożyć reklamację w punkcie obsługi reklamacji biletów zakupionych w automatach sprzedających bilety WKD - Punkt obsługi reklamacji biletów zakupionych w automatach sprzedających bilety WKD znajduje się w Warszawie - Al. Jerozolimskie 181A, 02-222 Warszawa, tel. 801 789 405, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..Punkt czynny jest: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00.Pomoc techniczna tel. (+48) 22 123 82 02
Zwiń

W przypadku uszkodzenia jednego z kasowników elektronicznych w wagonie, podróżny zobowiązany jest skasować bilet w drugim kasowniku - umieszczonym w tym wagonie, bilet nie skasowany (pomimo istnienia takich możliwości) jest nieważny.

W odstępstwie od tej zasady, w razie uszkodzenia obydwu kasowników (i tylko w tym przypadku) dopuszcza się skasowanie biletu odręcznie przez podróżnego - podróżny jest zobowiązany wpisać w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika w sposób trwały, np. długopisem datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.

Zwiń

W pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej, na odcinku Warszawa Śródmieście WKD - Opacz honorowane są następujące bilety ZTM:

 1. okresowe 30 i 90 dniowe zakodowane na Warszawskiej Karcie Miejskiej, Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, w tym Bilet Warszawiaka, Bilet Młodego Warszawiaka oraz Bilet Metropolitalny
 2. dobowe
 3. 3-dniowe
 4. weekendowe
 5. weekendowe grupowe
 6. bilet seniora
 7. dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci

oraz uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów na podstawie stosownych Uchwał Rady Miasta Stołecznego Warszawy.

Uprawnienia do ulg w komunikacji miejskiej w Warszawie

UWAGA bilety ZTM jednorazowe 20-minutowe i jednorazowe przesiadkowe 75-minutowe na I strefę i 90-minutowe na I i II strefę nie są honorowane, tzn. nie uprawniają do przejazdów pociągami WKD.

Na odcinku linii WKD objętym ofertą obowiązuje wyłącznie 1 strefa biletowa.

Zobacz schemat

Osoby odbywające przejazdy na podstawie w/w biletów ZTM, do/z miejscowości położonych poza obszarem objętym umową, zobowiązane są do nabycia biletu WKD na przejazd pociągiem WKD poza obszarem objętym umową, zgodnie z zasadami obowiązującymi w WKD.

Kasowanie biletów

Bilety ZTM w ramach oferty „Wspólny bilet ZTM – KM – WKD” honorowane są w pociągach WKD pod warunkiem, że są ważne w chwili przejazdu, tj. zostały wcześniej aktywowane lub skasowane.

Aktywacja / skasowanie może nastąpić:

 • podczas wcześniejszego przejazdu pojazdem linii ZTM,
 • w kasowniku ZTM zamontowanym na wybranych stacjach kolejowych,
 • od dnia 15 maja 2021 r. wprowadzona zostaje możliwość odręcznego kasowania honorowanych przez WKD biletów ZTM. Podróżny, który zamierza rozpocząć podróż pociągiem WKD na podstawie w/w biletów w formie papierowej zobowiązany jest do odręcznego skasowania biletu, wpisując na bilecie w sposób trwały datę i godzinę rozpoczęcia podróży (w miejscu przeznaczonym na nadruk kasownika).


Stacje i przystanki osobowe WKD, na których znajduje się kasownik ZTM aktywujący/kasujący bilety ZTM:

 1. Opacz - sklep przy ul. Ryżowej 83 – czynny całą dobę
 2. Warszawa Śródmieście WKD
 3. Warszawa Zachodnia - tunel przy wejściu na peron nr 2
 4. Warszawa Ochota - przy zejściu na peron kolei aglomeracyjnej.

Zakup biletu w aplikacjach mobilnych

Na obszarze obowiązywania oferty, istnieje możliwość przejazdów pociągami WKD, na podstawie honorowanych biletów ZTM zakupionych w aplikacjach mobilnych.

mPay szczegóły zakupu przez mPay
SkyCashszczegóły zakupu przez SkyCash
moBILETszczegóły zakupu przez moBILET

Skasowanie biletu z aplikacji to zeskanowanie kodu QR. Kod QR umieszczony jest w górnej części pojazdu nad drzwiami, naklejka z kodem QR przypisana jest do konkretnego pojazdu. Skasowanie biletu zakupionego
w aplikacji mobilnej  należy wykonać od razu po wejściu do pociągu.

Informacja o zasadach kupowania i kasowania biletów zakupionych w aplikacjach

Windykacja należności

Windykacja należności za przejazd bez ważnego dokumentu lub biletu odbywa się według zasad obowiązujących w Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Nieokazanie w/w biletu podczas kontroli w pociągu WKD (skasowanego wcześniej w kasowniku ZTM lub odręcznie przez podróżnego w pociągu WKD) skutkować będzie  wystawieniem wezwania do zapłaty.

Uwaga! Nie podlegają reklamacji wezwania sporządzone z powodu nieokazania w pociągu biletu bezimiennego.

Wszystko na temat oferty Wspólny bilet ZTM-KM-WKD

Zwiń