Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w trosce o interesy i dobro pasażerów podjęła decyzję o odstąpieniu na czas prowadzonych prac remontowych na linii WKD od obowiązujących w chwili obecnej zasad sprzedaży biletów jednorazowych, sprzedawanych w oparciu o rozkładowy czas przejazdu pociągu WKD.

     Powstałe podczas remontów utrudnienia powodujące wydłużony czas przejazdu pociągu, na który wpływ ma zarówno ograniczenie prędkości pociągów na remontowanych odcinkach, czas przesiadki na stacji Podkowa Leśna Główna, jak również wydłużony czas przejazdu zastępczą komunikacją autobusową w ocenie Spółki nie powinny mieć wpływu na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD wg zwykłej organizacji ruchu, tj. sprzed rozpoczęcia budowy II toru.

    W związku z powyższym od dnia 02 sierpnia br. do odwołania zastosowanie mają  „Tabele opłat stosowane w przypadku prac remontowych na linii WKD”, które dostępne są w wiatach przystankowych, gablotach peronowych oraz na stronie internetowej https://wkd.com.pl/bilety/sprawdz-cene/sprawdz-strefe-biletu Informacji na temat zakupu biletów jednorazowych w oparciu o Tabele opłat uzyskać można również w kasach biletowych WKD.

Podstawa prawna: Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. Zgodnie z zapisami § 8 punkt 5 w/w Regulaminu w przypadku prac remontowych na linii WKD obowiązywać będą „Tabele opłat stosowane w przypadku prac remontowych na linii WKD”.