AKTUALIZACJA NR 3 Z DNIA 20.09.2023

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że wprowadzone od dnia 03.09.2023 zamknięcie toru nr 1 i nr 2 linii kolejowej nr 47 WKD na odcinku Warszawa Reduta Ordona – Warszawa Śródmieście WKD w związku z kolejnym etapem przebudowy stacji Warszawa Zachodnia, będzie obowiązywać do odwołania - zgodnie z harmonogramem prac przekazanym przez inwestora szacunkowo do połowy 2024 roku, tj. do dnia 30.06.2024.

Tymczasowa organizacja ruchu pociągów wprowadzona od dnia 03.09.2023, w tym aktualna konstrukcja rozkładu jazdy będzie obowiązywać do dnia 31.10.2023. Po upływie tego okresu możliwe jest wprowadzenie ewentualnych kolejnych zmian związanych z przekazaniem do eksploatacji poszczególnych elementów infrastruktury kolejowej po zakończeniu przebudowy toru nr 2 w ramach rozbudowy linii kolejowej nr 47 na szlaku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego. Organizacja ruchu na terenie m.st. Warszawy pozostanie bez zmian.


AKTUALIZACJA NR 2 Z DNIA 08.09.2023

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje i przypomina, że głównym punktem przesiadkowym w drodze do/z centrum Warszawy pomiędzy pociągami WKD i zastępczymi środkami transportu w postaci linii autobusowych WTP i połączeń kolejowych WTP (SKM) i KM jest przystanek kolejowy "Warszawa Aleje Jerozolimskie" na sieciach WKD i PKP PLK S.A. oraz przystanek autobusowy w obrębie zespołu "PKP WKD Aleje Jerozolimskie". Obok dotychczas funkcjonujących regularnych połączeń autobusowych i kolejowych w ramach honorowania na odcinku do Dworca Centralnego wszystkich rodzajów biletów WKD, dla pasażerów przesiadających w obrębie tego przystanku uruchomiono dedykowaną linię zastępczą ZA1 oraz w wybranych kursach w porannym szczycie przewozowym skierowano linię 158.

Po pierwszym tygodniu funkcjonowania przesiadek, na podstawie prowadzonych obserwacji przez służby nadzoru ruchu, podjęte zostały decyzje o wprowadzeniu pewnych modyfikacji mających na celu usprawnienie procesu zajmowania miejsc przez pasażerów w pojazdach oraz racjonalizację wykorzystania pojazdów kierowanych do obsługi najbardziej obciążonych kursów. Informujemy, iż od dnia 11.09.2023 (poniedziałek) nastąpi zmiana rozkładu jazdy autobusów linii ZA1 i 158, odjeżdżających z przystanku "PKP WKD Aleje Jerozolimskie 01" w kierunku Dworca Centralnego. Kursy obydwu linii zostaną w większym niż obecnie stopniu zsynchronizowane z pociągami WKD przyjeżdżającymi na peron przystanku kolejowego zlokalizowanego pod wiaduktem Alej Jerozolimskich. Autobusy ZA1 podjadą w krótszym odstępie czasu względem pociągu WKD, zaś tuż za nimi podstawią się pojazdy linii 158.

Dla podróżnych udających się w kierunku centrum Warszawy (oraz powrotnym z centrum) obowiązuje przesiadka w obrębie przystanku "Warszawa Aleje Jerozolimskie". Przystanek osobowy "Warszawa Reduta Ordona" wypełnia rolę lokalną, umożliwiającą dojazd do znajdujących się w pobliżu terenów biurowych i handlowych, służy do zmiany kierunku jazdy pociągów oraz z uwagi na zmodyfikowaną trasę linii 158 pomimo możliwości dojścia pieszego do przystanku początkowego tej linii "CH Reduta" w odległości ok. 350 m nie jest zalecany jako punkt przesiadkowy.

W związku z powyższym aktualizacji uległa forma graficznego odwzorowania tabeli z rozkładem jazdy pociągów WKD, w ramach której wyróżniono główny punkt przesiadkowy - przystanek "Warszawa Aleje Jerozolimskie", a także uporządkowano legendę w odniesieniu do wszystkich dostępnych w ramach honorowania biletów WKD zastępczych środków transportu. Godziny odjazdów, relacje oraz liczba pociągów WKD pozostały bez zmian. Treść oraz załączniki w dalszej części niniejszego komunikatu zostały zaktualizowane.

Tutaj znajduje się do pobrania rozkład jazdy pociągów WKD i ZKA (ZST) ważny od dnia 03.09.2023 do dnia 31.10.2023 - w dni powszednie (aktualizowany)

Tutaj znajduje się do pobrania rozkład jazdy pociągów WKD i ZKA (ZST) ważny od dnia 03.09.2023 do dnia 31.10.2023 - w soboty, niedziele, święta (aktualizowany)

Wykaz odjazdów zastępczych środków transportu autobusowego i kolejowego w obrębie przystanku przesiadkowego Warszawa Aleje Jerozolimskie - dni powszednie (od 11.09.2023)

Wykaz odjazdów zastępczych środków transportu autobusowego i kolejowego w obrębie przystanku przesiadkowego Warszawa Aleje Jerozolimskie - soboty, niedziele, święta (od 09.09.2023)

Wykaz odjazdów zastępczych środków transportu autobusowego i kolejowego w obrębie przystanku przesiadkowego Warszawa Aleje Jerozolimskie - dni powszednie (od 04.09.2023)


AKTUALIZACJA NR 1 Z DNIA 01.09.2023

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od dnia 03.09.2023 (niedziela) wykaz linii i odcinków tras środków transportu zbiorowego pełniących funkcję zastępczych środków transportu w zamian za wycofane pociągi WKD z odcinka Warszawa Reduta Ordona - Warszawa Śródmieście WKD, w których obowiązuje honorowanie wszystkich rodzajów biletów WKD, na podstawie zawartych dodatkowych porozumień zostaje rozszerzony o następujące pozycje linii WTP:

 • ZA1 - nowa linia autobusowa dedykowana wyłącznie dla relacji pomiędzy stacjami i przystankami, z których wycofane zostają pociągi WKD; linia ZA1 zostaje uruchomiona na trasie PKP WKD Aleje Jerozolimskie - Dworzec Centralny (przystanek 06 zlokalizowany w Alejach Jerozolimskich nad stacją Warszawa Śródmieście WKD za rondem Czterdziestolatka w kierunku placu Zawiszy); linia będzie kursować wyłącznie w dni powszednie w godzinach szczytu porannego i popołudniowego, tj. 5:00-9:30 i 14:30-19:00 (uwaga: pierwszy dzień kursowania: poniedziałek, 04.09.2023), wspomagając pozostałe linie regularne, objęte honorowaniem biletów WKD; będzie mieć ograniczoną liczbę przystanków pośrednich, zatrzymując się tylko przy Dworcu Zachodnim, przy placu Zawiszy oraz przy placu Starynkiewicza; obsłużą ją wyłącznie autobusy przegubowe; częstotliwość kursowania linii ZA1 wyniesie co ok. 20 minut i zostanie dostosowana do rozkładu jazdy pociągów WKD zatrzymujących się w obrębie przystanku kolejowego Warszawa Aleje Jerozolimskie.
 • 158 - w dni powszednie w godzinach porannego szczytu przewozowego, tj. 6:00-9:00, w wydłużonych kursach spod CH Reduta autobusy zawrócą na rondzie przy ul. Popularnej i podjadą na przystanek przesiadkowy PKP WKD Aleje Jerozolimskie, skąd zabiorą pasażerów w kierunku Dworca Centralnego, wspomagając linię 127.
 • 220 - dodatkowa linia objęta honorowaniem biletów WKD, wyruszająca z terenu Gminy Michałowice w kierunku dzielnicy Warszawa Ursus; honorowanie obowiązuje na odcinku WKD Opacz - Ursus-Ratusz.
 • SKM S1 - honorowanie biletów WKD w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej rozszerzone na cały odcinek Pruszków - Warszawa Śródmieście / Warszawa Centralna.

UWAGA! W związku z modyfikacją trasy linii 158 w dni powszednie w porannym szczycie przewozowym w godz. 6:00-9:00, dla podróżnych odbywających przejazd w kierunku centrum Warszawy zalecana jest przesiadka w obrębie przystanku osobowego "Warszawa Aleje Jerozolimskie". Przesiadka w rejonie przystanku "Warszawa Reduta Ordona" z dojściem pieszym do autobusów linii 158 nie jest zalecana, ponieważ w dni powszednie w porannym szczycie przewozowym w godz. 6:00-9:00 ich trasa została skierowana od przystanku początkowego "CH Reduta" przez rondo u zbiegu Alej Jerozolimskich i ul. Popularnej z podjazdem do przystanku "PKP WKD Aleje Jerozolimskie" w kierunku centrum Warszawy.

Pełen wykaz linii i odcinków objętych honorowaniem znajduje się poniżej, w dalszej części niniejszego artykułu (tekst aktualizowany).

Zobacz aktualny schemat organizacji ruchu na linii WKD oraz układ zastępczych środków transportu - PNG (stan na dzień 03.09.2023)

Zobacz aktualny schemat organizacji ruchu na linii WKD oraz układ zastępczych środków transportu - PDF (stan na dzień 03.09.2023)


Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od dnia 03.09.2023 (niedziela), od godz. 3:00 w związku z realizacją kolejnego etapu przebudowy stacji Warszawa Zachodnia, podjętej przez inwestora, spółkę PKP PLK S.A. i zamknięciem obydwu torów linii kolejowej WKD na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Warszawa Reduta Ordona oraz przebudową linii kolejowej WKD od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego zostanie wprowadzony nowy rozkład jazdy pociągów.

Nowy specjalny rozkład jazdy pociągów WKD będzie obowiązywać od nocy z soboty na niedzielę (02/03.09.2023) – godz. 3:00, do nocy z wtorku na środę (31.10/01.11.2023) – godz. 3:00.

Tutaj znajduje się do pobrania rozkład jazdy pociągów WKD i ZKA (ZST) ważny od dnia 03.09.2023 do dnia 31.10.2023 - w dni powszednie (aktualizowany)

Tutaj znajduje się do pobrania rozkład jazdy pociągów WKD i ZKA (ZST) ważny od dnia 03.09.2023 do dnia 31.10.2023 - w soboty, niedziele, święta (aktualizowany)

Rozkłady jazdy ZTM (WTP) - strona internetowa Warszawskiego Transportu Publicznego

Rozkłady jazdy KM - strona internetowa spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.


ORGANIZACJA RUCHU NA LINII WKD

A. W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ STACJI WARSZAWA ZACHODNIA:

 1. Do odwołania (szacunkowo do połowy 2024 roku, tj. do dnia 30.06.2024) zostaje zamknięty tor nr 1 i nr 2 linii kolejowej nr 47 WKD na odcinku Warszawa Reduta Ordona – Warszawa Śródmieście WKD. Pociągi WKD będą kursowały w następujących relacjach:
  (a) Grodzisk Mazowiecki Radońska – Warszawa Reduta Ordona
  (b) Podkowa Leśna Główna – Warszawa Reduta Ordona
  z przesiadką dla podróżnych odbywających przejazd w relacji do Centrum i z powrotem, do środków transportu publicznego uruchamianych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (w ramach Warszawskiego Transportu Publicznego – WTP) oraz pociągów spółki Koleje Mazowieckie, na przystanku osobowym „Warszawa Aleje Jerozolimskie” i „Warszawa Reduta Ordona”.
 2. Odcinek Warszawa Reduta Ordona – Warszawa Śródmieście WKD będzie całkowicie zamknięty dla ruchu pociągów.
 3. Na przystankach osobowych Warszawa Aleje Jerozolimskie i Warszawa Reduta Ordona zostaną zorganizowane punkty przesiadkowe pomiędzy pociągami WKD oraz pojazdami ZTM (WTP) i pociągami KM (uwaga: transport kolejowy - tylko "Warszawa Aleje Jerozolimskie"). Pojazdy ZTM (WTP) będą zatrzymywać się na przystankach autobusowych ZTM w zespole przystankowym pn. „PKP WKD Aleje Jerozolimskie” zlokalizowanych na wiadukcie w Alejach Jerozolimskich nad torami linii kolejowej WKD, na przystankach autobusowych ZTM w zespole przystankowym pn. „Śmigłowca” zlokalizowanych przy Alejach Jerozolimskich oraz na przystanku autobusowym ZTM w zespole przystankowym pn. „CH Reduta” zlokalizowanym przy ul. Kołomyjskiej (przystanek krańcowy – dotyczy linii 158).

WYKAZ LINII I ODCINKÓW TRAS ŚRODKÓW TRANSPORTU AUTOBUSOWEGO, TRAMWAJOWEGO I KOLEJOWEGO – PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ ZASTĘPCZYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU W ZAMIAN ZA WYCOFANE POCIĄGI WKD – W KTÓRYCH OBOWIĄZUJE HONOROWANIE WSZYSTKICH RODZAJÓW BILETÓW WKD:

Uwaga: odnośniki użyte w tekście kierują do rozkładów jazdy zamieszczonych na stronie organizatora przewozów w ramach WTP i domyślnie wskazują układ trasy i odjazdów dla bieżącego dnia. W celu wyboru żądanego dnia należy zaznaczyć określone łącze na stronie organizatora przewozów (dla zmian od dnia 03.09.2023).

Linie autobusowe (WTP):

 • ZA1: na odcinku PKP WKD Al. Jerozolimskie - Dworzec Centralny w dni powszednie w godzinach 5:00-9:30 oraz 14:30-19:00 - uwaga: ograniczona liczba przystanków na trasie
 • 127, 517, N35, N85: na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Dworzec Centralny
 • 717, 817: na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Dworzec Zachodni
 • 158: na odcinku CH Reduta – Dworzec Centralny, a w dni powszednie w godz. 6:00-9:00 na odcinku PKP WKD Al.Jerozolimskie - Dworzec Centralny
 • 178: na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Rondo Zesłańców Syberyjskich
 • 187: na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Wawelska
 • 191: na odcinku PKP WKD Aleje Jerozolimskie – Plac Narutowicza
 • 220: na odcinku WKD Opacz - Ursus - Ratusz

  Linie tramwajowe (WTP):
 • 1: na odcinku Bitwy Warszawskiej 1920 – Plac Zawiszy
 • 7, 9, 25: na odcinku Bitwy Warszawskiej 1920 – Dworzec Centralny

  Linie SKM (WTP):
 • linia SKM S1: na odcinku na odcinku Pruszków – Warszawa Śródmieście / Warszawa Centralna
 • linia SKM S2: na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie - Warszawa Śródmieście / Warszawa Centralna
 • linia SKM S3 oraz linia SKM S4: na odcinku Warszawa Al. Jerozolimskie - Warszawa Zachodnia

  Pociągi spółki „Koleje Mazowieckie – KM" na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście.

Podróżni korzystający z zastępczych środków transportu zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, tramwaju, pociągach SKM/KM – pasażerowie rozpoczynający podróż:

 • Środkiem transportu ZTM (WTP) – zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.
 • Pociągiem KM – zobowiązani są wejść do pociągu KM pierwszymi drzwiami (licząc od czoła pociągu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu zalegalizowania biletu.

DODATKOWO TYLKO BILETY OKRESOWE WKD HONOROWANE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH ŚRODKACH TRANSPORTU:

 • Pociągi spółki „Koleje Mazowieckie – KM" na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście.

W przypadku ujawnienia w pociągu KM/środkach transportu WTP podróżnego bez ważnego biletu WKD, windykacja należności z tytułu przejazdu pociągiem KM/środkami transportu WTP, dokonywana będzie na zasadach obowiązujących odpowiednio w KM/ZTM.

B. W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ LINII KOLEJOWEJ WKD OD PODKOWY LEŚNEJ DO GRODZISKA MAZOWIECKIEGO:

 1. Linia kolejowa nr 48 do Milanówka – nieczynna. Utrzymanie uproszczonej trasy linii zastępczej komunikacji autobusowej ZA12 Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów.
 2. Na stacji Podkowa Leśna Główna zostanie zorganizowany punkt przesiadkowy pomiędzy pociągami WKD oraz pojazdami ZKA realizującymi połączenia do Milanówka.
 3. W pojazdach ZKA nie ma możliwości zakupu biletu WKD oraz przewozu roweru.

W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie ZKA, pasażerowie rozpoczynający podróż zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu.


CZAS WAŻNOŚCI BILETU JEDNORAZOWEGO WKD

Czas przesiadki do zastępczych środków transportu, jak również wydłużony czas przejazdu nie wpływa na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu. Bilety jednorazowe należy nabyć zgodnie z „Tabelą opłat stosowaną w przypadku prac remontowych na linii WKD”, dostępną na wiatach przystankowych, gablotach peronowych i na stronie internetowej:

https://wkd.com.pl/bilety/sprawdz-cene/sprawdz-strefe-biletu .


ZASADY ZWROTU BILETÓW WKD

 1. W odstępstwie od terminów wskazanych w § 13 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD), podróżni, którzy zrezygnują z przejazdów pociągami WKD mogą dokonać zwrotu biletów okresowych odcinkowych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych zakupionych najpóźniej 02.09.2023 i ważnych na przejazdy w dniu 03.09.2023 i później:
  (a) całkowicie niewykorzystanych,
  (b) częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych
  bez potrącania odstępnego.
 2. Zwrotu biletów okresowych całkowicie lub częściowo niewykorzystanych dokonuje:
  (a) kasa biletowa – w przypadku biletów zakupionych w kasach lub automatach biletowych;
  (b) Biuro Obsługi Klienta w Warszawie – Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa (2 piętro); czynne od pn. do pt. w godz. 9:00-17:00, tel. 801 789 405, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – w przypadku biletów zakupionych w automatach biletowych;
  (c) Centrum Obsługi Klienta, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel. 22 437 92 85 (8h w dni robocze od poniedziałku do piątku) – w przypadku biletów zakupionych w automatach mobilnych);
  (d) w przypadku biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej WKD należy złożyć pisemną reklamację na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; w treści reklamacji należy podać m.in. dane osobowe, datę i numer zakupionego biletu, ewentualnie dołączyć zdjęcie/skan biletu w celu zablokowania biletu w systemie.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z organizacją ruchu na linii WKD w okresie ograniczeń, w tym: organizacją ruchu pociągów WKD, zastępczej komunikacji autobusowej WKD oraz zastępczych środków transportu w zamian za wycofane na określonym odcinku pociągi WKD, w celu zaplanowania dogodnej podróży.

Za wszelkie utrudnienia w podróżowaniu związane z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu serdecznie przepraszamy.