Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż w związku z planowanym w dniu 06.10.2023 r. (piątek) przenoszeniem kasy biletowej Podkowa Leśna Główna do nowo wyremontowanego pomieszczenia zlokalizowanego w budynku stacyjnym - w godzinach 10:00-12:00 nastąpi przerwa w sprzedaży biletów.

Przypominamy, iż w trakcie przerwy w pracy kasy istnieje możliwość zakupu biletów w stacjonarnym automacie biletowym, automacie mobilnym zainstalowanym w pociągu lub za pośrednictwem mobilnych kanałów sprzedaży, w tym sprzedaży internetowej WKD.