Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w dniu 5 grudnia 2023 r. podczas kolejnego spotkania mediacyjnego pomiędzy Zarządem Spółki WKD a Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych w Polsce, w toku wielogodzinnych i trudnych negocjacji Zarząd Warszawskiej Kolei Dojazdowej przystał na propozycję ZZMK dotyczącą wysokości jednorazowego świadczenia w kwocie 1 700 zł/os. brutto dla każdego pracownika Spółki, które zostanie wypłacone w dniu 11 grudnia 2023 r.

Jednocześnie strony ustaliły, że wypłata przedmiotowego świadczenia wyczerpuje żądania płacowe Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce dotyczące bieżącego, 2023 roku.

Kolejne spotkanie mediacyjne obejmujące negocjacje w zakresie żądań strony związkowej na rok 2024, odbędzie się z udziałem mediatora w dniu 10 stycznia 2024 r.