Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z planowanymi na dzień 7 kwietnia 2024r. wyborami samorządowymi, zostało podpisane Zarządzenie nr 632/2024 z dnia 28 marca 2024r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie  nieodpłatnych przejazdów środkami  lokalnego transportu zbiorowego w granicach strefy biletowej 1 i 2.

 W związku z powyższym, w dniu 7 kwietnia 2024r. na linii WKD w ramach oferty „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” podróżni uprawnieni są do bezpłatnych przejazdów w granicach 1. strefy biletowej ZTM, tj. na odcinku Opacz - Warszawa Śródmieście.