Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w dniu 5 grudnia 2023 r. podczas kolejnego spotkania mediacyjnego pomiędzy Zarządem Spółki WKD a Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych w...
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że według najnowszych danych dotyczących punktualności przewozów pasażerskich w III kwartale 2023 roku, z wyszczególnieniem przewoźników...
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od dnia 10.12.2023 (niedziela), od godz. 3:00 w związku z zakończeniem etapu prac w ramach inwestycji obejmującej rozbudowę linii kolejowej nr 47...
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w dniu 28.11.2023 r. (wtorek) podczas kolejnego spotkania mediacyjnego pomiędzy Zarządem WKD a Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych w Polsce...
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami 3 grudnia (niedziela) osoby z niepełnosprawnościami będą mogły podróżować bezpłatnie wszystkimi pociągami uruchamianymi na linii WKD,...
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce podtrzymał decyzję o przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego na linii WKD w dniu...
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonych mediacji w dniu 14.11.2023 pomiędzy Zarządem spółki WKD a przedstawicielami Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w...
W związku z planowanym przez Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce oraz NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze strajkiem ostrzegawczym w dniu 15 listopada w godzinach 6:00-8:00 mogą wystąpić...
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że Rada Nadzorcza WKD na posiedzeniu w dniu 03.11.2023 podjęła decyzję w sprawie zmian w Zarządzie spółki. Ze składu Zarządu spółki WKD z dniem...