Oferta obowiązuje w dniu 1 czerwca każdego roku.

W ramach przedmiotowej oferty, dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą podróżować nieodpłatnie pociągami uruchamianymi przez WKD na podstawie:

  • dokumentu potwierdzającego wiek oraz,
  • skasowanego na odpowiednią strefę czasową biletu jednorazowego „Dzień Dziecka z WKD”.

Bilety jednorazowe „Dzień Dziecka z WKD” dostępne będą do pobrania wyłącznie w dniu obowiązywania oferty w kasach biletowych oraz stacjonarnych automatach biletowych.

Warunki taryfowe oferty Dzień Dziecka z WKD obowiązujące w dniu 1 czerwca