Regulamin konkursu wiedzy o WKD znajdujący się w książeczce pt. "Przygoda z Wukadką"