Jak co roku WuKaDka angażuje się w zbiórkę organizowaną przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Na licytacje prowadzone podczas 32. Finału przez nasze lokalne sztaby w Grodzisku Mazowieckim, Podkowie Leśnej, Brwinowie, w Pruszkowie, Milanówku i Michałowicach, przekazane zostały zaproszenia do spędzenia jednego dnia w Wydziale Napraw i Utrzymania Taboru oraz na specjalny przejazd na trasie Grodzisk Mazowiecki Radońska – Podkowa Leśna Główna - Grodzisk Mazowiecki Radońska oraz przedmioty z logo WKD.

Warszawska Kolej Dojazdowa umożliwiła także bezpłatnie przejazdy w dniu 32 Finału WOŚP - 28 stycznia 2024 r., wszystkimi pociągami uruchamianymi przez WKD w rozkładzie jazdy, dla wolontariuszy biorących udział w kwestowaniu. Wolontariusze będą mogli podróżować na podstawie identyfikatora wystawionego przez WOŚP. Ponadto WuKaDka udostępniła wszystkie wolne nośniki reklamowe na cele promocji działań podjętych na rzecz 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez lokalne sztaby.

W niedzielę, 28 stycznia, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już po raz 32, w tym roku pod hasłem „Tu wszystko gra! OK!. 32. Finał dedykowany jest zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Fundacja planuje kupić urządzania dla:

  • diagnostyki obrazowej, m.in. rezonanse magnetyczne i aparaty ultrasonograficzne
  • diagnostyki czynnościowej, m.in. polisomnografy i przenośne spirometry
  • diagnostyki endoskopowej, m.in. systemy do badań bronchoskopowych w nawigacji wewnątrzoskrzelowej i bronchoskopy
  • rehabilitacji - sprzęt do rehabilitacji pulmonologicznej wykorzystywanej w terapii chorych po przeszczepieniu płuc
  • torakochirgurgii, m.in. systemy elektrokoagulacji i kriosondy

Zagrajmy razem w 32. finale! Pomaganie ma wielką moc!

 

09 32 final wosp temat data 1920x1080