TARYFA OSOBOWA I BAGAŻOWA WKD (TOB WKD)

Zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie osób, zwierząt i rzeczy na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. 

TOB WKD ważne od 1 września 2007r. z uwzględnionymi zmianami nr 1-17 (obowiazuje od 1 marca 2024r.)

TOB WKD ważne od 1 września 2007r. z uwzględnionymi zmianami nr 1-16 (obowiazuje od 2 sierpnia 2023r. do 29 lutego 2024r.)

Zmiana nr 17 do TOB - wynika z Uchwały nr 17 Zarzadu WKD z dn. 21 lutego 2024r. (zmiana obowiazuje od 1 marca 2024r.)

Zmiana nr 16 do TOB - wynika z Uchwały nr 69 Zarzadu WKD z dn. 26 lipca 2023r. (zmiana obowiazuje od 2 sierpnia 2023r.)

Zmiana nr 15 do TOB - wynika z Uchwały nr 64 Zarzadu WKD z dn. 23 czerwca 2020r. (zmiana obowiazuje od 1 lipca 2020r.)

Zmiana nr 14 do TOB - wynika z Uchwały nr 14 Zarządu WKD z dn. 5 marca 2019r. (zmiana obowiązuje od 1 kwietnia 2019r.)

Zmiana nr 13 do TOB - wynika z Uchwały nr 39 zarządu WKD z dn. 17 lipca 2018 r. (zmiana obowiązuje od 1 sierpnia 2018 r.)

Zmiana nr 12 do TOB - wynika z Uchwały nr 19 Zarządu WKD z dn. 15 marca 2016 r. (zmiana obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r.)

Zmiana nr 11 do TOB - wynika z Uchwały nr 10 Zarządu WKD z dn. 17 marca 2015 r. (zmiana obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.)

Zmiana nr 10 do TOB - wynika z Uchwały nr 6 Zarządu WKD z dn. 4 lutego 2014r. (zmiana obowiązuje od 1 marca 2014r.)

Zmiana nr 9 do TOB - wynika z Uchwały nr 43 Zarządu WKD z dn. 1 października 2013 r. (obowiązuje od 1 października 2013 r.)

Zmiana nr 8 do TOB - wynika z Uchwały nr 19 Zarządu WKD z dn. 26 kwietnia 2012 r. (zmiana obowiązuje od 1 maja 2012 r.)

Zmiana nr 7 do TOB - wynika z Uchwały nr 31 Zarządu WKD z dnia 20 września 2011 r. (obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.)

Zmiana nr 6 do TOB - wynika z Uchwały nr 31 Zarządu WKD z dnia 20 września 2011 r. (obowiązuje od 1 października 2011 r.)

Zmiana nr 4 do TOB - wynika z Uchwały nr 41 Zarzadu spółki WKD z dnia 29 września 2010 r. (obowiązuje od 1 listopada 2010 r.)

Zmiana nr 3 do TOB - wynika z Uchwały nr 40 Zarzadu spółki WKD z dnia 29 września 2010 r. (obowiązuje od 20 października 2010 r.)

Zmiana nr 2 do TOB - wynika z Uchwały nr 36a Zarządu WKD z dn. 4 września 2008r. (obowiązuje od 4 września 2008 r.)

TOB WKD obowiązujące od 1 września 2007r. - wersja archiwalna

 Uchwała nr 37 Zarządu WKD z dn. 8 sierpnia 2007r. w sprawie ustalenia TOB WKD

ZAŁĄCZNIK DO TARYFY OSOBOWEJ I BAGAŻOWEJ WKD

zawierający tabele opłat przewozowych, inne opłaty przewozowe oraz opłaty dodatkowe

ZAŁĄCZNIK DO TOB WKD obowiązujący od 1 września 2007 r. (uwzględniający zmiany 1 - 18) (obowiązuje od dnia 1 marca 2024r.)

ZAŁĄCZNIK DO TOB WKD obowiązujący od 1 września 2007 r. (uwzględniający zmiany 1 - 17) (obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2023r. do 29 lutego 2024r.)

Zmiana nr 18 do Załącznika do TOB - wynika z Uchwały nr 17 Zarządu WKD z dn. 21 lutego 2024r. (zmiana obowiazuje od 1 marca 2024r.)

Zmiana nr 17 do Załącznika do TOB - wynika z Uchwały nr 69 Zarządu WKD z dn. 26 lipca 2023r. (zmiana obowiazuje od 2 sierpnia 2023r.)

Zmiana nr 16 do Załącznika do TOB - wynika z Uchwały nr 64 Zarządu WKD z dn. 23 czerwca 2020r. (zmiana obowiazuje od 1 lipca 2020r.)

Zmiana nr 15 do Zalącznika do TOB - wynika z Uchwały nr 14 Zarządu WKD z dn. 5 marca 2018r. (zmiana obowiązuje od 1 kwietnia 2019r.) 

Zmiana nr 14 do Załącznika do TOB - wynika z Uchwały nr 39 zarządu WKD z dn. 17 lipca 2018 r. (obowiązuje od 1 sierpnia 2018 r.) 

Zmiana nr 13 do Załącznika do TOB - wynika z Uchwały nr 19 Zarządu WKD z dn. 15 marca 2016 r. (obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r.)

Zmiana nr 12 do Załącznika do TOB - wynika z Uchwały nr 10 Zarządu WKD z dn. 17 marca 2015 r. (obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.)

Zmiana nr 11 do Załącznika do TOB - wynika z Uchwały nr 6 Zarządu WKD z dn. 4 lutego 2014 r. (obowiązuje od 1 marca 2014 r.)

Zmiana nr 10 do Załącznika do TOB - wynika z Uchwaly nr 43 Zarządu WKD z dn. 1 października 2013 r. (obowiązuje od 1 października 2013 r.)

Zmiana nr 9 do Załącznika do TOB - wynika z Uchwały nr 61 Zarządu WKD z dnia 4 grudnia 2012 r. (zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.)

Zmiana nr 8 do załącznika do TOB - wynika z Uchwały nr 33 Zarządu WKD z dn. 5 października 2011 r. (obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.)

Zmiana nr 7 do Załącznika do TOB - wynika z Uchwały nr 31 Zarządu WKD z dn. 20 września 2011 r. (obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.)

Zmiana nr 6 do Załącznika do TOB - wynika z Uchwały nr 31 Zarządu WKD z dn. 20 września 2011 r. (obowiązuje od 1 października 2011 r.)

Zmiana nr 5 do Załącznika do TOB - wynika z Uchwały nr 63 Zarządu WKD z dn. 21 grudnia 2010 r. (obowiązuje od 1 kwietnia 2011 r.)

Zmiana nr 3 do Załącznika do TOB - Uchwała nr 41 Zarządu spółki WKD z dnia 29 września 2010 r. (obowiązuje od 1 listopada 2010 r.)

Zmiana nr 2 do Załącznika do TOB - Uchwała nr 32 Zarządu WKD z dn. 10 sierpnia 2009 r. (obowiązuje od 1 października 2009 r.)

Zmiana nr 1 do Załącznika do TOB - wynika z Uchwały nr 36a Zarządu WKD z dn. 4 września 2008 r. (obowiązuje od 4 września 2008 r.)

Załącznik do Taryfy osobowej i bagażowej WKD obowiązujący od 1 września 2007 r. - wersja archiwalna