Przewóz rzeczy
Przewóz rzeczy

Podróżny (w tym dziecko powyżej 7 roku życia), posiadający ważny bilet na przejazd, może zabrać ze sobą do pociągu i przewieźć bezpłatnie rzeczy, których masa nie przekracza 20 kg. W przypadku dziecka do lat 7, posiadającego ważny bilet na przejazd, norma ta wynosi 10 kg.

Podróżny może zabrać ze sobą rzeczy jeżeli istnieje możliwość umieszczenia ich w pociągu tak, aby:

  1. nie utrudniały przejścia,
  2. nie narażały na szkodę osób i mienia,
  3. nie zagrażały bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie,
  4. nie przeszkadzały innym podróżnym.

Zabronione jest umieszczanie rzeczy na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

Zasady przewozu rzeczy do 30 kg określone są w TARYFIE OSOBOWEJ I BAGAŻOWEJ WKD (TOB WKD).

Rzeczy o masie do 30 kg (o ile ze względu na swoje rozmiary nie utrudniają przejazdu innym podróżnym), przewożone są pod opieką podróżnego odpłatnie, wg zasad określonych w TOB.
Na przewóz rzeczy o masie do 30 kg należy skasować bilet jednorazowy (strefowy/miejski) na odpowiednią strefę czasową/obszar ważności.

Zamiar odpłatnego przewozu rzeczy wymienionych w TOB, podróżny obowiązany jest zgłosić w kasie biletowej przed rozpoczęciem podróży lub maszyniście – niezwłocznie po wejściu do pociągu.
Na przewóz ww. przedmiotów:

  1. kasa biletowa wydaje bilet na przewóz rzeczy pod opieką podróżnego;
  2. Tabela opłat za przewóz rzeczy o masie do 30 kg pod opieką podróżnego