Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w dniu 28.11.2023 r. (wtorek) podczas kolejnego spotkania mediacyjnego pomiędzy Zarządem WKD a Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych w Polsce porozumienie nie zostało osiągnięte. Niestety Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych odrzucił propozycję wypłaty dodatkowej jednorazowej premii zaproponowaną przez Zarząd spółki WKD.

Do porozumienia nie doszło pomimo tego, że Zarząd Spółki, realizując porozumienie zawarte ze stroną społeczną zaakceptowane i podpisane w czerwcu 2023 roku przez reprezentację wszystkich związków zawodowych działających w WKD, wypłacił w 2023 roku swoim pracownikom podwyżki wynagrodzeń od dnia 1 lipca 2023 r. w wysokości 500 zł brutto/os. w uposażeniu zasadniczym. Warto podkreślić, że wprowadzona podwyżka wynagrodzeń jest istotnie wyższa niż odnotowany dotychczas wskaźnik inflacji.

Zarząd spółki WKD podkreśla, że akcje podwyżkowe dla załogi WKD były corocznie wprowadzane przez ostatnie pięć lat, a w ubiegłym 2022 roku i w bieżącym 2023 roku - każdorazowo po 500 zł/os. w uposażeniu zasadniczym.

Zarząd spółki WKD pozostaje otwarty na dalsze rozmowy ze Związkiem Zawodowym Maszynistów w celu załagodzenia sporu i doprowadzenia do osiągnięcia porozumienia, jednakże biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową przedsiębiorstwa pragnie podkreślić, że na uruchomienie drugiej w ciągu bieżącego roku podwyżki wynagrodzeń nie posiada dostępnych środków finansowych.

Następne spotkanie mediacyjne zaplanowane zostało na wtorek 5 grudnia 2023 roku.