Inne przejazdy grupowe

Uprawnieni

 1. dzieci do ukończenia 16 roku życia,
 2. osoby w wieku powyżej 16 lat,
 3. opiekunowie towarzyszący w podróży osobom wymienionym w pkt 1,
 4. przewodnicy towarzyszący w podróży osobom wymienionym w pkt 2.

Zakres ważności

Ulgę stosuje się we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy.

Warunki stosowania i opłaty

 1. Dla grup zorganizowanych przez biura podróży, zakłady pracy, parafie, zrzeszenia, placówki opiekuńcze itp., złożonych co najmniej z 10 osób, nie wliczając opiekunów (przewodników), stosuje się ulgę 50%;
 2. Opłaty pobiera się za rzeczywistą liczbę uczestników grupy, najmniej jednak za 10 osób;
 3. Opłaty za przejazd, o których mowa w pkt 1 – 2 podane są w Załączniku do TOB-WKD;
 4. Opiekunowie dzieci do ukończenia 16 roku życia korzystają z bezpłatnego przejazdu pod warunkiem, że ich liczba nie przekracza jednego opiekuna na każde 10 płacących za przejazd osób. Jeżeli liczba osób dorosłych, towarzyszących dzieciom jest większa – stosuje się wobec nich ulgę 50%;
 5. Przewodnicy osób w wieku powyżej 16 lat korzystają z bezpłatnego przejazdu pod warunkiem, że ich liczba nie przekracza jednego przewodnika na każde 10 płacących za przejazd osób, nie więcej jednak jak trzech na grupę; Jeżeli liczba przewodników jest większa – stosuje się wobec nich ulgę 50%.
 6. W celu uzyskania ulgi, o której mowa w pkt 1, organizator przejazdu grupowego powinien zwrócić się co najmniej na 24 godziny przed zamierzonym terminem wyjazdu do WKD z pisemnym wnioskiem, złożonym:
 7. W razie uwzględnienia wniosku, o którym mowa w pkt 6 ulgę stosuje się na podstawie pisemnego „Zgłoszenia przejazdu grupy”, dostępnego na stronie internetowej WKD, wydawanego bezpłatnie w siedzibie spółki WKD (Wydział Sprzedaży Usług) lub przesyłanego drogą elektroniczną na pisemną prośbą podróżnego, kierowaną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 8. Na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w pkt 7 kasa biletowa w siedzibie spółki WKD (Wydział Sprzedaży Usług) wydaje ulgowe bilety jednorazowe na przejazd w strefie czasowej obejmującej relacje wskazane w tym zgłoszeniu. Godziny pracy kasy biletowej w siedzibie spółki WKD zamieszcza się na stronie internetowej WKD;
 9. Po wejściu do pociągu osoba odpowiedzialna za grupę zobowiązana jest bezzwłocznie skasować bilety;
 10. W czasie kontroli osoba odpowiedzialna za grupę – oprócz skasowanych biletów – powinna okazać wypełnione "Zgłoszenie przejazdu grupy uprzywilejowanej", które poświadcza uprawnienie do ulgi.