Przejazdy grup uprzywilejowanych

Uprawnieni

Osoby z niepełnosprawnością, które przebywają lub uczęszczają do placówek uprzywilejowanych, tj.:

   1. szkół specjalnych,
   2. placówek opiekuńczo – wychowawczych,
   3. placówek oświatowo – wychowawczych,
   4. specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych,
   5. specjalnych ośrodków wychowawczych,
   6. ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
   7. ośrodków rehabilitacyjno–wychowawczych,
   8. domów pomocy społecznej,
   9. ośrodków wsparcia,
   10. zakładów opieki zdrowotnej (dla osób z niepełnosprawnością)

Zakres ważności

Ulgę stosuje się we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy, w relacjach wskazanych w „Zgłoszeniu przejazdu grupy uprzywilejowanej

Warunki stosowania i opłaty

     1. Dla grup zorganizowanych przez placówki uprzywilejowane, złożonych co najmniej z 10 osób, nie wliczając opiekunów, stosuje się ulgę 85% na przejazdy w dowolnym celu;
     2. Opłaty pobiera się za rzeczywistą liczbę uczestników przejazdu grupy uprzywilejowanej, najmniej jednak za 10 osób;
     3. Opłaty za przejazd, o których mowa w pkt 1 – 2 podane są w Załączniku do TOB-WKD;
     4. Opiekunowie osób przebywających lub uczęszczających do placówek uprzywilejowanych korzystają z bezpłatnego przejazdu pod warunkiem, że ich liczba nie przekracza jednego opiekuna na każde 5 płacących za przejazd osób. Jeżeli liczba opiekunów jest większa – stosuje się wobec nich ulgę 85%;
     5. W celu uzyskania ulgi, o której mowa w pkt 1 – organizator przejazdu grupy uprzywilejowanej powinien zwrócić się do WKD co najmniej 48 dni przed zamierzonym terminem wyjazdu, z pisemnym wnioskiem, złożonym:
      • osobiście – w siedzibie spółki WKD (Wydział Sprzedaży Usług),
      • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
       Wniosek, o powinien zawierać nazwę i adres organizatora, liczbę uczestników, relacje przejazdów, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę, jej adres i numer dowodu osobistego;
     6. W razie uwzględnienia wniosku, o którym mowa w pkt 5, ulgę stosuje się na podstawie pisemnego „Zgłoszeniu przejazdu grupy uprzywilejowanej” dostępnego na stronie internetowej WKD, wydawanego bezpłatnie w siedzibie spółki WKD (Wydział Sprzedaży Usług) lub przesyłanego drogą elektroniczną na pisemną prośbą podróżnego, kierowaną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
     7. Wypełnione zgłoszenie przejazdu grupy uprzywilejowanej należy złożyć osobiście w WKD (Wydział Sprzedaży Usług) co najmniej 24 godziny przed zamierzonym terminem wyjazdu;
     8. Na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w pkt 6 - 7 kasa biletowa w siedzibie spółki WKD (Wydział Sprzedaży Usług) wydaje ulgowe bilety jednorazowe na przejazd w strefie czasowej obejmującej relacje wskazane w tym zgłoszeniu; Godziny pracy kasy biletowej w siedzibie spółki WKD zamieszcza się na stronie internetowej WKD;
     9. Po wejściu do pociągu osoba odpowiedzialna za grupę zobowiązana jest bezzwłocznie skasować bilety.
     10. W czasie kontroli osoba odpowiedzialna za grupę – oprócz skasowanych biletów – powinna okazać wypełnione "Zgłoszenie przejazdu grupy uprzywilejowanej", które poświadcza uprawnienie do ulgi.